ลาภยศสุขสรรเสริญ

ลาภยศสุขสรรเสริญ
มีเจริญและเสื่อมได้
ตามเหตุตามปัจจัย
และบุญกรรมที่ทำมา
ยามได้หรือเสียไป
ท่านสอนให้พิจารณา
ว่าล้วนอนิจจา
อย่าปล่อยใจให้มัวเมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ค.๒๕๖๔