สังคมของคนไทย

สังคมของคนไทย
รู้เล็ก-ใหญ่ถือกันมา
ผู้ใหญ่มีเมตตา
บริสุทธิ์ยุติธรรม
ผู้น้อยค่อยเจียมจิต
มิให้คิดไปล่วงล้ำ
เชื่อถ้อยและฟังคำ
สร้างความรักสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.ค.๒๕๖๔