อายชั่วกลัวบาปกรรม

อายชั่วกลัวบาปกรรม
กล้าหาญทำแต่ความดี
ไม่ท้อไม่หน่ายหนี
พร้อมยอมพลีแม้ชีวา
นี้คือความรักธรรม
เป็นเหตุนำความสุขมา
รักธรรมกันทั่วหน้า
ทุกสังคมจักร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.ค.๒๕๖๔