สมบัติในโลกนี้

สมบัติในโลกนี้
จำต้องมีการเสี่ยงภัย
เช่นนี้จึงจะได้
เอามาใช้เลี้ยงชีพตน
ผู้ตัดความกลัวได้
ย่อมทำให้สำเร็จผล
อีกทั้งความร้อนรน
มากเกินไปก็ไม่ดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.ค.๒๕๖๔