สังคมจะสุขสันต์

สังคมจะสุขสันต์
เพราะยึดมั่นกติกา
ที่ถูกสร้างขึ้นมา
บริสุทธิ์ยุติธรรม
ลงโทษและรางวัล
โดยยึดมั่นกฎแห่งกรรม
ชั่วดีที่เขาทำ
ในจิตใจไร้รัก-ชัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.ค.๒๕๖๔