เกลียดชังและริษยา

เกลียดชังและริษยา
นักปราชญ์ว่าทั้งสองนี้
ถ้าหากมาเกิดมี
ประจำอยู่คู่ใจคน
คนมีก็ทุกข์ใจ
ดั่งถูกไฟมาเผาลน
สังคมจลาจล
ต่างมุ่งร้ายทำลายกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.ค.๒๕๖๔