ผู้เป็นอารยะ

ผู้เป็นอารยะ
คำของพระท่านสอนไว้
ไม่คิดทำร้ายใคร
แต่มีใจกรุณา
จะคิดทำอะไร
ก็ทำไปด้วยปัญญา
ไม่ให้อวิชชา
และตัณหามาบังใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.ค.๒๕๖๔