เมื่อกรรมทำลายล้าง

เมื่อกรรมทำลายล้าง
ย่อมหมดทางจะรักษา
อำนาจวาสนา
ไม่อาจมาต้านทานกรรม
เมื่อบุญรักษาไว้
จะตกไฟหรือตกน้ำ
บุญนั้นจักช่วยค้ำ
และช่วยนำให้พ้นภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.ค.๒๕๖๔