ของกินมีแต่น้อย

ของกินมีแต่น้อย
คนรอคอยมีมากกว่า
เหตุหนึ่งแห่งที่มา
ของคำว่าไม่เป็นธรรม
แม้พรหมจากสวรรค์
มาแบ่งปันก็บอบช้ำ
จากการถูกกระหน่ำ
ด้วยถ้อยคำว่าลำเอียง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.ค.๒๕๖๔