ความจริงกับอุบาย

ความจริงกับอุบาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนไว้
ว่าท่านผู้เป็นใหญ่
ล้วนต้องใช้กันทั้งนั้น
อุบายใช้มากนัก
มักจะสิ้นความสำคัญ
สังคมไม่เชื่อมั่น
แม้ในยามที่ทำจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.ค.๒๕๖๔