ความหิวเป็นโรคร้าย

ความหิวเป็นโรคร้าย
ปราชญ์ทั้งหลายเห็นตรงกัน
ถ้าคนเป็นโรคนั้น
อย่าได้ฝันถึงศีลธรรม
สังคมจะเกิดทุกข์
กลียุคเข้าครอบงำ
ผู้คนจะก่อกรรม
เพื่อปากท้องของตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.ค.๒๕๖๔