ความอยากได้

อยากได้ม้าของเขา
แต่วัวเราต้องเสียก่อน
โบราณท่านสั่งสอน
พึงสังวรไว้ให้ดี
เพราะว่าความอยากได้
มักทำให้ต้องเสียที
ปัญญาที่เคยมี
กลับมืดมนอนธการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.ค.๒๕๖๔