สามัคคีมีพลัง

สามัคคีมีพลัง
คำสอนสั่งแต่โบราณ
อุปสรรคมิต้านทาน
หรือขวางหน้าสามัคคี
ชาติเรามีภัยใหญ่
มาร่วมใจกันต่อตี
ขับภัยให้พ่ายหนี
แล้วค่อยมาเจรจากัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.ค.๒๕๖๔