ผู้ช่วยให้พ้นภัย

ผู้ช่วยให้พ้นภัย
ปราชญ์สอนไว้ว่ามิตรแท้
ส่วนผู้ที่เป็นแต่
ชอบพูดให้ตกใจกลัว
เขานั้นไม่ใช่มิตร
เพียงผู้คิดเห็นแก่ตัว
หากใครไปพันพัว
มักพบภัยเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.ค.๒๕๖๔