ปฐมเทศนา

ปฐมเทศนา
สร้างปัญญาความรู้จริง
จะทำสรรพสิ่ง
ต้องมีจริงจึงจะได้
ส่วนที่ไม่มีจริง
ยิ่งสัทธายิ่งเลื่อมใส
ยิ่งเพียรทำเท่าไร
ยิ่งห่างไกลความเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.ค.๒๕๖๔