ยกย่องแต่คนดี

ยกย่องแต่คนดี
ทั้งมากมีการศึกษา
มีความคิดก้าวหน้า
จึงจะนำความสุขศานต์
ยกย่องคนตรงข้าม
มีแต่ความอัประมาณ
ต้องตามคำโบราณ
จับคางคกยกขึ้นวอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.ค.๒๕๖๔