ต้นหญ้านานาพันธุ์

ต้นหญ้านานาพันธุ์
นำมาฟั่นเป็นเชือกเกลียว
ยังเกิดความแน่นเหนียว
ล่ามช้างสารตกมันได้
สามัคคีของหมู่ชน
ย่อมเกิดผลอันยิ่งใหญ่
สามารถกำจัดภัย
และสร้างสุขทุกประการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.ค.๒๕๖๔