ยามไร้ดวงอาทิตย์

ยามไร้ดวงอาทิตย์
แสงน้อยนิดของหิ่งห้อย
สว่างเพียงเล็กน้อย
ยังพอใช้ช่วยสายตา
เมื่อยามประสบภัย
มีสิ่งใดพอใฝ่คว้า
ช่วยให้รอดชีวา
ก็มีค่าอย่าดูแคลน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ก.ค.๒๕๖๔