ความรู้ยศและทรัพย์

ความรู้ยศและทรัพย์
นั้นสำหรับคนทั่วไป
ชั่ว-ดีล้วนมีได้
แต่มักใช้แตกต่างกัน
คนดีครั้นมีไว้
มักจะใช้ทางสร้างสรรค์
คนชั่วใจอาธรรม์
มักใช้หาประโยชน์ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ก.ค.๒๕๖๔