ทุกอย่างที่เกิดมา

ทุกอย่างที่เกิดมา
มีปัญหาอยู่ทั้งนั้น
นรกหรือสวรรค์
ล้วนแปรผันตามปัจจัย
ในสุขมีทุกข์ปน
ในทุกข์ทนมีสุขไว้
ไม่มีสิ่งอันใด
เป็นหนึ่งได้ตลอดกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ส.ค.๒๕๖๔