อันตรายของชีวิต

อันตรายของชีวิต
มีทุกทิศและทุกที่
ทิวาหรือราตรี
มิได้มีเลือกเวลา
ชีวิตอยู่รอดได้
เพราะอาศัยบุญรักษา
หมดบุญที่ทำมา
ก็ต้องลาจากโลกไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ส.ค.๒๕๖๔