ความศรัทธา

ท่านว่าความศรัทธา
ชาวประชามอบให้ใคร
ทรัพย์ยศความเป็นใหญ่
ย่อมหลั่งไหลติดตามมา
จอมปลวกหรือตอไม้
อันคนไปกราบบูชา
ยังเกิดมีเดชา
ใครไม่กล้าไปล่วงเกิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ส.ค.๒๕๖๔