คำพูดที่หยาบคาย

คำพูดที่หยาบคาย
นี้ทำลายจิตใจคน
ใช่แต่มนุษย์ชน
แม้แต่สัตว์ยังขัดใจ
โคนันทิวิสาล
คนโบราณท่านสอนไว้
มีค่าอันยิ่งใหญ่
เรื่องการใช้ถ้อยวจี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ส.ค.๒๕๖๔