อุปาทาน

ในมือถือของไว้
โดยที่ไม่ยอมปล่อยวาง
เมื่อมือนั้นไม่ว่าง
ไหนจะได้ของใหม่มา
มือคืออุปาทาน
เป็นตัวการบังปัญญา
และเป็นเครื่องพันธนา
ให้จมปลักความดักดาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ส.ค.๒๕๖๔