งาช้างจากปากช้าง

งาช้างโบราณว่า
ล้วนงอกมาจากปากช้าง
สัตว์อื่นหมดสิทธิ์อ้าง
ว่าปากข้างาก็มี
คำพูดคนโบราณ
ที่กล่าวขานไว้อย่างนี้
โดยเปรียบกับความดี
ว่าทำได้ไม่ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ส.ค.๒๕๖๔