ดนตรีและอาวุธ

ดนตรีและอาวุธ
ทั้งมนุษย์คำพูดจา
เหล่านี้นักปราชญ์ว่า
ย่อมมีค่าที่คนใช้
ผู้ใช้ฝึกปรือมา
ก็มีค่าอันยิ่งใหญ่
หากไม่ฝึกปรือไว้
ก็เหมือนไก่ที่ได้พลอย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ส.ค.๒๕๖๔