กระต่ายตื่นมะตูม

กระต่ายตื่นมะตูม
พาให้กลุ่มเหล่าสัตว์ป่า
แม้มากด้วยเดชา
เกิดตระหนกตื่นตกใจ
มนุษย์ตื่นกระแส
ก็ไม่แพ้เหล่าสัตว์ไพร
ตัณหามากเท่าไร
ยิ่งหวั่นไหวมากเท่านั้น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ส.ค.๒๕๖๔