รัก-ชังในหัวใจ

รัก-ชังในหัวใจ
จะของใครหรือของเรา
ล้วนสร้างความโฉดเขลา
พาจิตใจไปจากธรรม
การถืออุเบกขา
พิจารณากฎแห่งกรรม
ชั่ว-ดีที่เขาทำ
ช่วยให้ข้ามความลำเอียง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ส.ค.๒๕๖๔