สร้างศรัทธา

สร้างศรัทธาให้สังคมเขาชมชอบ
คือคำตอบที่ตรงอย่าสงสัย
ศัตรูอุปสรรคหนักเพียงใด
ล้วนปราชัยพ่ายแพ้แก่ศรัทธา
สุจริตกับคิดเสียสละ
มุมานะแน่วแน่แก้ปัญหา
ยามทุกข์ยากพร้อมสู้คู่ประชา
นำศรัทธามาให้ได้แน่นอน
ระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ส.ค.๒๕๖๔