อำนาจกับความรู้

อำนาจกับความรู้
หากมาอยู่คู่กันได้
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
ว่าย่อมให้คุณอนันต์
ความรู้ขาดอำนาจ
อาจเป็นแต่แค่ความฝัน
ความคิดเหมือนกับควัน
ที่ล่องลอยค่อยหายไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ส.ค.๒๕๖๔