ควายสองตัว

เมื่อควายทั้งสองตัว
เกิดเมามัวต่อสู้กัน
ต่างฝ่ายต่างเมามัน
มุ่งสังหารผลาญชีวา
คนอยู่หว่างเขาควาย
สุดเคราะห์ร้ายโบราณว่า
ไม่รีบหนีออกมา
อาจม้วยมรณ์ไปก่อนควาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ส.ค.๒๕๖๔