อำนาจ

อำนาจนักปราชญ์ว่า
ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอันใด
สามารถจะสั่งได้
ทั้งให้ตายและให้เป็น
แต่ใช้มากเกินไป
ก็สร้างภัยและสร้างเวร
นานไปมักจะเบน
หันกลับมาฆ่าตัวเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ส.ค.๒๕๖๔