มหิจฉตา

มหิจฉตา
ท่านแปลว่าความอยากใหญ่
คือคิดอยากจะได้
โดยที่ไม่รู้จักพอ
ได้มากสักเท่าไร
ยิ่งทำให้อยากได้ต่อ
บาปนี้เป็นเหตุก่อ
ทุกข์และภัยให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ส.ค.๒๕๖๔