ความจริงสิ่งไม่ตาย

ความจริงสิ่งไม่ตาย
ไม่กลับกลายเป็นไปเป็นอื่น
เป็นสิ่งที่ยั่งยืน
คู่ดินฟ้ามาชั่วกาล
ชี้นกว่าเป็นไม้
แม้จะไร้คนคัดค้าน
หรือช่วยเป็นพยาน
นกไม่กลายเป็นไม้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ส.ค.๒๕๖๔