ปัญญากับความดี

ปัญญากับความดี
ทั้งสองนี้คุณยิ่งใหญ่
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
ว่ายิ่งใช้ยิ่งเกิดมา
อำนาจ ทรัพย์และยศ
มักจะลดซึ่งคุณค่า
หรือหมดไปทันตา
แก่ผู้ใช้ไม่ประมาณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ส.ค.๒๕๖๔