อุเบกขา

ท่านว่าการมองคน
ไปที่ผลของบุญ-กรรม
อันเขาได้กระทำ
ไม่เจ็บช้ำไม่ดีใจ
พระเรียกอุเบกขา
เป็นปัญญายากหาได้
ผู้ใช้เป็นนิสัย
ท่านยกให้เป็นพระพรหม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ส.ค.๒๕๖๔