การอยู่ในสังคม

การอยู่ในสังคม
คนชื่นชมและเกลียดชัง
เป็นเรื่องอนิจจัง
ต้องมีอยู่คู่กันไป
อารมณ์ของมนุษย์
ง่ายที่สุดจะหวั่นไหว
ตัวเราทำดีไว้
ชาวสวรรค์ท่านเห็นเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ส.ค.๒๕๖๔