คิดทำทุจริต

คิดทำทุจริต
ขัดกับมิตรและพงศ์พันธุ์
หาญกล้าเข้าห้ำหั่น
กับผู้ที่มีกำลัง
การทำทั้งสามนี้
นักปราชญ์ชี้ให้ระวัง
รู้ตัวรีบถอยหลัง
คือทางรอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๔