ไม่ต่างกัน

เวลาทำแก่เขา
กับที่เราถูกเขาทำ
สุข ทุกข์และเจ็บช้ำ
อย่าได้ปล่อยให้ลอยไป
อย่างไหนเราได้สุข
อย่างไหนทุกข์โปรดจำไว้
คนอื่นก็คงไม่
ต่างอะไรไปจากเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๔