สงครามเพื่อศักดิ์ศรี

สงครามเพื่อศักดิ์ศรี
นักปราชญ์ชี้ว่าอย่าทำ
เพราะมีแต่บอบช้ำ
มิได้นำประโยชน์มา
เสียทรัพย์เสียมวลมิตร
เสียชีวิตเสียเวลา
ได้แต่ตัวอัตตา
มากั้นขวางทางเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔