ผู้นำที่ประชาสัทธารักใคร่

ผู้นำที่ประชา
ต่างสัทธาและรักใคร่
วาจาก่อนพูดไป
ไตร่ตรองไว้อย่างถ้วนถี่
อีกหนึ่ง คือการงาน
ที่วิจารณ์ไว้อย่างดี
ท่านว่าสามอย่างนี้
จะไม่ร้ายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔