ประมาทและตายใจ

ช้างสารและงูเห่า
ทั้งข้าเก่าและเมียรัก
โบราณให้ตระหนัก
ว่าบางทีอาจมีภัย
แต่ว่าโดยความจริง
สรรพสิ่งพระสอนไว้
ประมาทและตายใจ
ล้วนเกิดภัยได้ทั้งนั้น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔