เส้นทางที่เดิน

เส้นทางที่เดินมา
เป็นเวลาแสนเนิ่นนาน
เวียนวนไม่พ้นผ่าน
อนธการได้สักที
ทั้งที่เส้นทางใหม่
ที่ไปได้ยังมากมี
แต่ก็ไม่ยอมหนี
เพราะตัณหามาล่ามใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔