คำนินทา

ท่านว่าคำนินทา
มิใช่ว่าเพิ่งจะมี
เนิ่นนานนับล้านปี
ก็เคยมีมาเช่นกัน
ผู้ทำ-พูดอะไร
ล้วนถูกใจคนทั้งนั้น
ผ่านมาหลายกัปกัลป์
หาเท่าไรยังไม่เจอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔