ความทุกข์ผ่านมาหา

ความทุกข์ผ่านมาหา
ขอจงอย่าปล่อยผ่านไป
จดจำสาเหตุไว้
เพื่อแก้ไขและป้องกัน
พระว่าเหมือนม้าศึก
เกิดสำนึกอย่างเร็วพลัน
ว่าตนทำอย่างนั้น
แล้วโทษทัณฑ์จะถึงตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๔