เครื่องหมายในภายนอก

เครื่องหมายในภายนอก
มิได้บอกถึงชั่วดี
ว่าคนนั้นหรือคนนี้
ชั่วหรือดีไปตามนั้น
นิสัยของเขาดอก
เป็นตัวบอกที่สำคัญ
ชั่วดีที่ทำกัน
นิสัยรักผลักดันมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔