กิเลสไม่เผาใจอยู่ที่ไหนก็ชื่นบาน

กิเลสไม่เผาใจ
อยู่ที่ไหนก็ชื่นบาน
กิเลสเข้าเผาผลาญ
อยู่วิมานก็ร้อนรน
ทรัพย์ยศเหมือนวิมาน
ล้วนต้องการกันทุกคน
มีแล้วทำกุศล
จึงส่งผลให้สุขใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔