ดอกบัว

ดอกบัวเกิดที่ไหน
ก็หอมได้ไม่เลือกที่
คนดีก็ย่อมดี
ไม่จำกัดชาติพงศ์พันธุ์
เกลียดกลัวทุจริต
ล้วนมีสิทธิ์ดีทั้งนั้น
มีจิตคิดแบ่งปัน
ยิ่งเพิ่มพูนคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔