ความดีหมั่นทำไว้

ความดีหมั่นทำไว้
ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น
เท่ากับสร้างสวรรค์
ให้สุขแท้แก่โลกเรา
ทานศีลนั้นช่วยคน
ให้ผ่านพ้นความโศกเศร้า
ภาวนาฆ่าความเขลา
ให้ตายไปจากใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔