พื้นแผ่นดิน

พื้นแผ่นดินกำเนิดก่อเกิดมา
เพื่อให้ปวงประชาได้อาศัย
คนดีชั่วสามานย์ประการใด
ก็ยังให้ความสุขได้ทุกคน
ผู้ใหญ่จะเป็นหลักนักปราชญ์ว่า
จำต้องปลูกเมตตาเป็นเบื้องต้น
เพียรฝึกหัดนิสัยจิตใจตน
ให้เป็นคนหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ต.ค. ๒๕๖๔